ابرهای متحرک

از همه چیز از همه رنگ...

در این درگه که گه گه که که که که شود ناگه مشو غره به امروزت که از فردا نه ای آگه

محمد نوری هم رفت... مثل خیلی های دیگر که رفتند...و با هر بار رفتن تلنگری بر پیکره ی وجدان ما میخورد که "هان ای دل عبرت بین! از دیده عبر کن هان....!" ولی وجدان ما هر چقدر که بیشتر در خواب غفلت غرق شده باشد کمتر عبرت میگیرد

ما انسانها تصور میکنیم مرگ مال ما نیست ما نمیمیریم و تا ابد قرار است در این جهان به خوبی و خوشی زندگی کنیم...ما انسانها به ظاهر خدا پرستیم ولی در باطن چیزی به نام خدا برای ما وجود ندارد نه خدایی نه آخرتی نه ترسی از دوزخ نه حتی امیدی به بهشت! ما در زبان به وجود خداوند شهادت میدهیم و در باطن عمیقا ایمان داریم که این جهان بر اساس صدفه و اتفاق موجود شده و یا شاید پروردگار بزرگ اینجا را خلق کرده تا ما جماعت دوپا در آن جولان بدهیم و خداوند که از خلقت این دنیا خسته است در گوشه ای آرام خوابیده و نمیبیند شاید هم میبیند ولی عدالتی در کار نیست...

ولی...! اینها همه اثرات همان خواب لعنتی غفلت است همان خوابی که مثل خواب مارها شاید تا سالها به طول بیانجامد...روزی میرسد که نوبت من و تو هم میشود عزراییل سمت ما هم خواهد آمد آن روز دیر نیست همان روزی که با کوله باری از اعمال خوب و بد در مقابل دادگاه عدل الهی ایستاده ایم و شرمنده ایم!!!!!! شرمنده...همان روزی که اگر دلی را شکسته ای!!!! خداوند هم از حق بنده اش نمیگذرد و وجودت را میشکند!!!!

من متوجه نمیشم که چرا بعضی از انسانها(مثلا خودم) باور نمیکنند که قراره بمیرند چقدر به موقعیت های هیچشون غره میشن؟! مگه ما نشنیدیم که قارون ها٬ فرعون ها٬ نمرودها٬ خشایارها٬ انوشیروانها٬ ناصرالدین شاهها و... رفتند و همه ی جاه و جلالشان در همین دنیا ماند! مگر ما ندیدیم که مادر شاه با آن همه مقام و منزلت رو توی گور دست جمعی خاک کردند؟ مگه ما ندیدیدم صدام رو به خاک سیاه کشوندند؟! مگه ما نشنیدیم که هیتلر با اون غرور و تکبر چه طوری خود کشی کرد؟!

یعنی این موقعیت دنیایی من و امثال من از اینها باقی تره؟! آخه به چی مغرور میشیم؟! پیامبران خدا با خداوند در ارتباط بودند و غره نمیشدند ما چقدر...!!!

خداوند سکوت کرده است...صبر میکند...و فرصت میدهد فرصتی به اندازه ی یک عمر...ولی من و امثال م از این سکوت کریمانه ی خدا سو استفاده میکنیم!!!

*اتفاقی افتاده که من رو متاثر کرده البته دو اتفاق یکی درگذشت محمد نوری هنرمند خوب کشورمان و دیگر ... موضوعی که آرزو دارم هر چه سریعتر حل بشه و اینها بهانه ی نوشتن این پست گلایه آمیزم شدند!

پی نوشت:

خداوند میفرماید:

من از ستمی که به بندگانم شود نخواهم گذشت هر چند کافر باشند!

+ نوشته شده در  ساعت   توسط نیلوفر  |